AOTM wydał pozytywną rekomendację dla stosowania interferonu beta 1a (domięśniowego), oraz octanu glatirameru powyżej 5 lat.