Polscy badacze: opracowaliśmy skuteczną terapię na stwardnienie rozsiane