Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju wszystkie serie roztworu do wstrzykiwań Zinbryta.