KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DO SPRAW TRANSGRANICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ