Działamy dalej…

Porozumienie 1 Czerwca w tym Fundacja Pomóż Walczyć o Życie konsekwentnie od momentu powstania adresuje potrzebę dogłębnych, a nie kosmetycznych zmian w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Niestety proponowane w ostatnim czasie przez Ministerstwo Zdrowia „reformy” nie napawają optymizmem, a wręcz świadczą o uciekaniu od odpowiedzialności i podejmowania zdecydowanych zmian poprawiających sytuację w ochronie zdrowia.

My pacjenci i obywatele skupieni w Porozumieniu 1 Czerwca nie czujemy się bezpiecznie w polskim systemie ochrony zdrowia.

System stwarza pacjentom wiele barier dostępu do leczenia które często stanowią przeszkodę nie do pokonania. System przestał spełniać swoje zadanie zapewnienia społeczeństwu zdrowotnego bezpieczeństwa. Odpowiadają za to przede wszystkim politycy, którzy zaniechali działań naprawczych, kreując lekarzom, świadczeniodawcom, a przede wszystkim nam pacjentom system, który broni się przed pacjentem odsyłając go z jednego miejsca w inne i stwarza mu różnorodne bariery dostępu.

Pierwotną przyczyną nieszczęść, które dotyczą pacjentów szukających pomocy w tym systemie jest zastraszający brak równowagi między obszernym koszykiem świadczeń zdrowotnych i środkami przeznaczonymi na jego finansowanie. To w wyniku braku środków, limitów świadczeń, ograniczeń i barier tworzonych przez system pacjenci są odsyłani i nie mogą otrzymać pomocy.

4 marca 2013 r. w Liście Otwartym do Wszystkich wzywaliśmy do pilnego powołania forum uczestników systemu ochrony zdrowia w celu określenia na nowo niezbędnych i pilnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Cieszymy się, że na nasz apel odpowiedział OZZL i Polska Federacja Szpitali. 8 kwietnia w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie którego celem było wspólne uzgodnienie założeń do społecznego programu naprawy publicznej ochrony zdrowia.

My pacjenci i obywatele skupieni w Porozumieniu 1 Czerwca deklarujemy współpracę ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia i zapraszamy do wspólnego działaniaNastępne spotkanie 15 kwietnia w Warszawie.

Komentarze zostały zablokowane.