Fundacja

Pomóż Walczyć o Życie

100% podarowanego wsparcia, darowizny, odpisy z 1% podatku są przeznaczane tylko i wyłącznie na pomoc potrzebującym! Od Podopiecznych nie pobieramy żadnych opłat!

Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłych oraz dzieci chorych i niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zagrożonych utratą zdrowia. Nasi Podopieczni są z całej Polski, dotykają ich różne ciężkie często nieuleczalne choroby, inwalidztwo, Wszystkich łączy jedno – brak środków na leczenie, rehabilitację, ratowanie zdrowia i życia…

100% podarowanego wsparcia jest przeznaczane tylko i wyłącznie na ratowanie zdrowia i życia oraz niesienie pomocy potrzebującym poprzez:
Finansowanie: leków, terapii, rehabilitacji, operacji medycznych ratujących życie i zdrowie, badań diagnostycznych,zakup środków zaopatrzenia medycznego tj. pieluchomajtki, podkłady. W ramach uzyskanych środków działamy na rzecz poprawy jakości życia udzielamy pomocy społecznej, dzięki której osoby samotne i rodziny przezwyciężają trudne sytuacje życiowe, których nie są byliby w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Udzielana pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomocy społecznej udzielamy osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; (…) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (…).

/
WPŁAĆ DAROWIZNĘ

 

Aktualności

Aktualności

Informujemy o wszystkim co ważne
dla osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin.

Więcej

Słowo od Fundatora

Jesteśmy dla Was

Fundację tworzą i prowadzą osoby chore,
niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele.

Więcej

Przyjaciele fundacji

Przyjaciele fundacji

Walczymy o życie i zdrowie, dorosłych oraz dzieci,
pomóż nam pomagać, zostań sponsorem fundacji.

Więcej