Sposób działania

Sposób działania

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • finansowanie terapii lekami chorym na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe,
  • finansowanie ww. chorym zakupu sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku,
  • prowadzenie działalności internetowej, w tym internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe oraz ich rodzin,
  • organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
  • działania w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji,
  • wspieranie i organizowanie wolontariatu,
  • organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych.