Monthly Archives: kwiecień 2013

List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Zapraszamy do zapoznania się z listem jaki skierowaliśmy  do biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Porozumienie 1 Czerwca w tym Fundacja Pomóż Walczyć o Życie Jest on reakcją na pismo jakie skierowała Pani Profesor Irena Lipowicz do Ministra Zdrowia, a dot. propozycji Rzecznika Praw Obywatelskich powołania odrębnego departamentu w Ministerstwie Zdrowia zajmującego się wyłącznie prawami pacjentów. … Czytaj więcej

Szkolenia dla pacjentów w ramach projektu EUPATI

Unia Europejska we współpracy z  European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) i Innovative Medicines Initiative (IMI) – thinktankiem zbudowanym w celu wspólnego rozwiązywania problemów i barier innowacyjności w europejskiej medycynie, rozpoczęła w 12 krajach członkowskich ambitną i wieloletnią inicjatywę edukacyjną dla pacjentów i organizacji pacjenckich. EUPATI – European … Czytaj więcej

Pacjenci płacą z własnej kieszeni za leki refundowane ponad 40%! Są więc równoprawnym partnerem budżetu w pokrywaniu kosztów farmakoterapii.

W dniu 25 kwietnia 2013 organizacje pacjenckie skupione wokół Porozumienia 1 czerwca zaprezentowały podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i NFZ nowy model obliczeniowy pokazujący realny efektywny poziom współpłacenia pacjentów za leki. Model ten uwzględnia bardzo dynamiczny rozwój zjawiska, związanego z wprowadzeniem w 2012 roku Ustawy Refundacyjnej takiego jak 100% opłaty … Czytaj więcej

Obywatelski projekt zmian w ochronie zdrowia – 15.04.2013r.

Szanowni Państwo W dniu dzisiejszym ( 15 kwietnia 2013) w Warszawie doszło do kolejnego spotkania w sprawie obywatelskiego projektu zmian w systemie ochrony zdrowia. W spotkaniu zwołanym na prośbę Porozumienia 1 Czerwca uczestniczyli przedstawiciele świadczeniodawców – Polska Federacja Szpitali, oraz przedstawiciele środowiska lekarskiego reprezentowanego przez OZZL. Opracowane szczegóły  założeń  zostaną  teraz … Czytaj więcej

Działamy dalej…

Porozumienie 1 Czerwca w tym Fundacja Pomóż Walczyć o Życie konsekwentnie od momentu powstania adresuje potrzebę dogłębnych, a nie kosmetycznych zmian w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Niestety proponowane w ostatnim czasie przez Ministerstwo Zdrowia „reformy” nie napawają optymizmem, a wręcz świadczą o uciekaniu od odpowiedzialności i podejmowania zdecydowanych zmian poprawiających sytuację w ochronie zdrowia. My pacjenci i obywatele … Czytaj więcej