Obywatelski projekt zmian w ochronie zdrowia – 15.04.2013r.

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym ( 15 kwietnia 2013) w Warszawie doszło do kolejnego spotkania w sprawie obywatelskiego projektu zmian w systemie ochrony zdrowia. W spotkaniu zwołanym na prośbę Porozumienia 1 Czerwca uczestniczyli przedstawiciele świadczeniodawców – Polska Federacja Szpitali, oraz przedstawiciele środowiska lekarskiego reprezentowanego przez OZZL.

Opracowane szczegóły  założeń  zostaną  teraz poddane szerokim konsultacjom wewnątrz organizacji skupionym w Porozumieniu 1 Czerwca.

Ogólne założenia obywatelskiego programu projektu zmian w ochronie zdrowia:

  • zasada „pieniądz idzie za pacjentem” 
  • odprowadzanie proporcjonalnych składek zdrowotnych przez wszystkich obywateli osiągających dochody powyżej ustalonego progu ubóstwa 
  • zachowanie równowagi między nakładami, a zakresem świadczeń gwarantowanych 
  • zrezygnowanie z administracyjnego limitowania świadczeń ( zapewnienie “bezkolejkowego” dostępu do świadczeń ) 
  • wprowadzenie współpłacenia w przypadku świadczeń stosunkowo prostych, tanich, często stosowanych i takich, które mogą być nadużywane 
  • zapewnienie najuboższym i chorym przewlekle bezpieczeństwa mimo wprowadzenia ewentualnych dopłat 
  • modyfikację koncepcji podziału NFZ na koncepcję umożliwiającą powstanie konkurujących ze sobą kilku funduszy ogólnopolskich 
  • konkurencję świadczeniodawców między sobą o pacjentów i o pieniądze przeznaczone na ich leczenie 
  • równoprawność podmiotów leczniczych bez względu na ich model własnościowy 
  • premiowanie kompleksowości usług leczniczych

Kolejne spotkanie koalicji planowane jest na 10 maja w Warszawie. Liczymy na przyłączenie się do inicjatywy kolejnych podmiotów zainteresowanych zmianami w polskim systemie ochrony zdrowia.