3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku i corocznie obchodzony jest  w dniu 3 grudnia. Prawie jedna na dziesięć osób na świecie to osoba z niepełnosprawnością, a wiele z nich  boryka się z barierami społecznymi.

Osoby z niepełnosprawnościami często nie mają możliwości edukacji, zatrudnienia, dostępu do opieki zdrowotnej. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów i praw osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc we włączeniu tej grupy w pełne życie społeczne, polityczne, gospodarcze, kulturalne. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami.  Bardzo często nie mamy wpływu na stan zdrowia i sprawność , jednak mamy wpływ na to, jak nasza rzeczywistość i przestrzeń publiczna jest dostosowana do potrzeb wszystkich obywateli. Światowe, tegoroczne obchody  upamiętniające Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami jak zwykle mają na celu wsparcie godności, praw i dobra osób z niepełnosprawnościami i będą koncentrować się wokół nadrzędnego tematu, który brzmi: „Rozwiązania transformacyjne na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu: rola innowacji w napędzaniu dostępnego i sprawiedliwego świata”.

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie od ponad 10 lat niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami.