30 maja MS DAY – Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

30 maja MS DAY – Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego, został ustanowiony by propagować wiedzę o tej chorobie i budować świadomość społeczną na jej temat.
Jest to dzień globalnej solidarności i nadziei na przyszłość…
Tematem Światowego Dnia MS 2020-2023 są “połączenia”. MS Connections polega na budowaniu więzi społecznych, samo połączenia i połączeń z wysokiej jakości opieką.
Rzucamy wyzwanie barierom społecznym, które sprawiają, że osoby dotknięte stwardnieniem rozsianym czują się samotne i społecznie odizolowane. Wspólnie opowiadamy się za dostępnością do nowoczesnego i skutecznego leczenia, poprawy jakości życia, likwidacji wszelkich barier.
Zmień przyszłość, znajdź swoją #MSConnections.