30 maja obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

📅 30 maja obchodzimy
Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego 🌍
W tym szczególnym dniu, łączymy się, aby zwiększyć świadomość na temat stwardnienia rozsianego (MS) oraz wspierać wszystkich dotkniętych tą chorobą. Temat tegorocznej kampanii to “Moja Diagnoza SM”, której celem jest podkreślenie znaczenia wczesnej i dokładnej diagnozy dla każdego żyjącego z SM.
Kampania „Moja Diagnoza SM”:
Podkreśla globalne bariery w diagnozowaniu SM.
Wspiera lepsze szkolenia dla pracowników służby zdrowia.
Promuje nowe badania i postępy kliniczne w diagnozowaniu SM.
Tworzy wspierające społeczności i systemy, które pomagają osobom z SM.
Dołącz do nas w szerzeniu świadomości, dzieląc się swoimi historiami i wspierając działania na rzecz poprawy diagnozy i opieki nad osobami z SM. Razem możemy budować świadome, wspierające społeczności.