Opieka okołomedyczna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)

Doktorantka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest utworzenie dopasowanego wsparcia dla osób chorych, już od momentu postawienia diagnozy.