Program subkont dla dzieci z powikłaniami po COVID-19

Jeśli Twoje dziecko przechorowało COVID -19, w następstwie czego stan jego zdrowia się pogorszył, wystąpiły powikłania, niepełnosprawność lub obniżyła się jakość jego życia. Powrót do zdrowia wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów.
Załóż dla dziecka bezpłatne subkonto w Fundacji – Pomóż Walczyć o Życie i gromadź środki min. z odpisów 1%, darowizn na jego leczenie, rehabilitację poprawę jakości życia i inne potrzeby związane z powikłaniami po COVID-19.