Światowy Dzień SM…

Światowy Dzień SM odbywa się 30 maja każdego roku.

Dzień świętowania globalnej solidarności i nadziei na przyszłość. Stawiamy czoła barierom społecznym, które powodują, że ludzie dotknięci stwardnieniem rozsianym czują się samotni i społecznie izolowani. Tegoroczny temat Światowego Dnia SM „SM. Więzi, kontakty, relacje” podkreśla rolę relacji międzyludzkich, jako elementu radzenia sobie z chorobą i walki z różnymi przeciwnościami. Zachęca do wspólnego podejmowania działań, do wzajemnego wspierania się, do współpracy z różnymi instytucjami i światem nauki, do walki z wykluczeniem. Zmień przyszłość, znajdź #MSConnections. https://worldmsday.org/

Dziel się historiami, zwiększaj świadomość i kampanię ze wszystkimi dotkniętymi SM.