Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

Dziś jest Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego (SM) to międzynarodowe święto osób ze stwardnieniem rozsianym oraz całej społeczności działającej na rzecz walki z tą chorobą. Obchodzony jest 30 maja każdego roku w kilkudziesięciu państwach na całym świecie. Został zainicjowany przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation, MSIF) oraz organizacje pacjenckie. Celem obchodów jest budowanie wspólnoty pomiędzy osobami z SM, ich bliskimi, organizacjami pacjenckimi, środowiskiem medycznymi i instytucjami działającymi na rzecz osób z SM, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat stwardnienia rozsianego.

Tegoroczny temat Światowego Dnia SM, tak jak poprzednio brzmi „SM. Więzi, kontakty, relacje” podkreśla rolę relacji międzyludzkich, jako elementu radzenia sobie z chorobą i walki z różnymi przeciwnościami. Zachęca do wspólnego podejmowania działań, do wzajemnego wspierania się, do współpracy z różnymi instytucjami i światem nauki, do walki z wykluczeniem. Hasło nabiera szczególnej mocy w dobie panującej epidemii COVID-19, która zmieniła życie wielu ludzi, m.in. utrudniła dostęp do usług medycznych i specjalistów, co w przypadku osób z SM miało bardzo istotne znaczenie. Dlatego obecnie jeszcze bardziej liczy się solidarność i wzajemne wsparcie. Budowanie więzi jest istotne nie tylko w walce z wykluczeniem, osamotnieniem, ale sprzyja też dobremu zdrowiu i poczuciu szczęścia.

Z okazji obchodów przypinamy także pomarańczową wstążeczkę – symbol solidarności z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane!

Brak dostępnego opisu zdjęcia.