Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku

wykaz https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Organizację możemy wyszukać w otwartym pliku za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawi się wtedy okno, w którym wpisujemy numer KRS (w pliku xlsx podajemy nr KRS bez początkowych zer) lub nazwę organizacji i naciskamy klawisz „Znajdź następny”. Gdy za pierwszym razem nie znajdziemy danej organizacji, powinniśmy ponowić wyszukiwanie klawiszem „Znajdź następny”, ponieważ możliwe jest, że część numeru KRS lub część nazwy powtarza się w przypadku innych organizacji.

W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie nasz KRS 0000428288.
Już dziś zachęcamy do przekazywania 1% podatku naszym Podopiecznym.
Wszystkim wspierającym z całego serca dziękujemy.