Najwyższa Izba Kontroli oceniła rynek suplementów diety i przestrzega…

Rynek suplementów diety wymaga pilnej poprawy regulacji – uważa Najwyższa Izba Kontroli.

Pacjenci spożywają coraz więcej suplementów diety, traktując je nierzadko jako panaceum na różne dolegliwości. Nie wiadomo jednak dokładnie, co spożywamy, gdyż wprowadzanie do obrotu i sprzedaż są praktycznie poza skuteczną kontrolą – twierdzi Naczelna Izba Kontroli.

cały artykuł http://www.medexpress.pl/nik-o-suplementach-diety-nie-wiadomo-co-spozywamy-w-skladzie-narkotyki/66054