Program Pomocy Chorym (PPCh)

Biorąc pod uwagę  trudną sytuację chorych – ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorym na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłym oraz dzieciom chorym i niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym utratą zdrowia w Polsce, brak lub utrudniony dostęp do leków, leczenia i środków wpływających na poprawę jakości życia, Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie z dniem 01 stycznia 2015 uruchomiła bezpłatny “Program Pomocy Chorym” (w skrócie PPCh), w celu gromadzenia środków w szczególności na leczenie, rehabilitację, poprawę jakości życia i pomoc społeczną.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do bezpłatnego  Programu Pomocy Chorym i korzystania z subkonta, powinny
1) zapoznać się z treścią:
Porozumienia w Sprawie Przystąpienia do Programu Pomocy Chorym – Porozumienie w Sprawie PPCh
oraz z Regulaminem dotyczącym Programu Pomocy Chorym – Regulamin PPCh
2) wypełnić dokumenty – załączając wymaganą dokumentację
3) przesłać na adres:
„Fundacja – Pomóż Walczyć o Życie”
ul. Marka Hłaski 35/6
54-608 Wrocław
by przyspieszyć proces rozpatrywania przyjęcia do PPCh, należy skontaktować się  mailowo – fundacja@pomozwalczyc.pl , przesyłając skan dokumentów.
4) Potwierdzeniem przystąpienia do Programu jest email przesłany przez Fundację na adres wskazany w Porozumieniu z informacją o pozytywnym zakończeniu procesu przyjęcia lub pismo z taką informacją przesłane pocztą na adres korespondencyjny.
Za administrowanie subkontem fundacja nie pobiera żadnych opłat.