Projekt nowej listy leków refundowanych

Minister Zdrowia ogłosił projekt nowelizacji listy refundacyjnej na 2013r.

Jeżeli wejdzie w życie to między innymi chorzy na stwardnienie rozsiane mają szansę na wprowadzenie programu lekowego lekiem nowej generacji.

W projekcie wzięto pod uwagę i dokonano poprawek na podstawie wniosku jaki Fundacja Pomóż Walczyć o Życie wystosowała w 29 listopada 2012r. między innymi do MZ i AOTM.

W 2013 roku będzie ogłoszona lista leków refundowanych, gdyż jak podkreślił Minister Arłukowicz dziś na konferencji prasowej przedstawiono jedynie jej projekt.

 Nie zapominamy o bardzo ważnym problemie jakim jest śladowy dostęp do leczenia i rehabilitacji. Nasze działania nakierowane są na wyeliminowanie tego problemu.

Na dzień dzisiejszy objętych leczeniem jest zaledwie 4% chorych na SM.
http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/nowa-lista-lekow-refundowanych/9483269