Współorganizujemy Wysłuchanie Obywatelskie Zapraszamy

Czujemy się zaszczyceni, że jako niezależna inicjatywa obywatelska zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania wysłuchania obywatelskiego we współpracy z panią Marszałek Wandą Nowicką. Wysłuchanie obywatelskie odbędzie się 27 czerwca o godz. 12.00 w Sejmie RP, sala102 w budynku C-D. Zapraszamy Państwa do zgłoszenia udziału w wysłuchaniu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia w terminie do dnia 24 czerwca 2013 r. poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: sekretariat.nowicka@sejm.gov.pl

Sekretariat będzie zbierał osoby chętne do udziału w Wysłuchaniu i postara się o przepustki dla wszystkich chętnych. Informujemy że liczba miejsc jest ograniczona.

Najpóźniej za 4 miesiące Polska musi implementować przepisy UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa zakłada, że pacjent który wyjedzie leczyć się za granicę dostanie od narodowego płatnika zwrot części kosztów leczenia w kwocie jaką płaci ubezpieczyciel za tą samą usługę świadczeniodawcom w kraju pochodzenia.

Niestety na dzień dzisiejszy urzędy polskie odpowiedzialne za implementację Dyrektywy transgranicznej nie prowadzą kampanii informacyjnej skierowanej do obywateli o stanie przygotowań, jak również o warunkach korzystania z dyrektywy. Nie opublikowano do dnia dzisiejszego projektu ustawy implementującej dyrektywę w Polsce.

W marcu 2013 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało jedynie założenia do ustawy implementacyjnej. Z perspektywy obywatela – pacjenta przedstawione założenie nie napawają optymizmem,
a w niektórych punktach wręcz kłócą się z „duchem” dyrektywy, dyrektywy stworzonej przez Komisję Europejską dla dobra nas pacjentów i obywateli!

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W WYSŁUCHANIU, JAK RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI O DYREKTYWIE NA STRONIE www.1czerwca.pl w zakładce: DYREKTYWA TRANSGRANICZNA – informacje.

Poniżej program :

Wysłuchanie obywatelskie w sprawie implementacji w Polsce Dyrektywy o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Sejm RP

27 czerwca 2013 godz. 12.00
sala 102 budynek C-D

Program spotkania

  1. Otwarcie wysłuchania obywatelskiego. Marszałek Wanda Nowicka
  2. Rys historyczny – Jak doszło do uchwalenia Dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej w UE.  Dr Piotr Mierzewski
  3. Główne cele i założenia Dyrektywy  – Porozumienie 1 Czerwca
  4. Czy pacjenci i obywatele w Polsce  potrzebują tej Dyrektywy? Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Porozumienie 1 Czerwca.  – Porozumienie 1 Czerwca
  5. Opinie innych organizacji pozarządowych na temat Dyrektywy i leczeniu poza granicami RP – Fundacja MY PACJENCI, Fundacja Alivia, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
  6. Co zmieni wejście Dyrektywy z perspektywy lekarzy?  – Dr Maciej Hamankiewicz Naczelna Izba Lekarska
  7. Co zmieni wejście Dyrektywy z perspektywy świadczeniodawców. Przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali
  8. Dyskusja na temat założeń implementacji Dyrektywy przedstawionych do konsultacji społecznych przez Ministra Zdrowia
  9. Podsumowanie przedstawionych oczekiwań społecznych wobec Dyrektywy. Marszałek Wanda Nowicka