Zarządzenie Nr 3/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu

19 lutego 2013 Prezes NFZ podpisała Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5324

Mówiąc wprost jest to kolejna procedura przybliżająca możliwość kontraktowania przez wojewódzkie oddziały  NFZ ze szpitalami.