Zarządzenie nr 42/2013/DGL, ważne dla chorych z ciężką postacią SM

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał Zarządzenie nr 42/2013/DGL .
Zarządzenie to rozszerza refundację dla fingolimodu i natalizumabu w ramach „programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”. Wprowadzono “możliwość zastosowania obu substancji czynnych po nieskutecznej, rocznej terapii z zastosowaniem octanu glatirameru”.