Poradnik

NOWOTWORY SKÓRY

 

Nowotwory złośliwe skóry obejmują dwie podgrupy:
– czerniaka (stosunkowo rzadko występujący, ale najbardziej niebezpieczny nowotwór złośliwy, który nie jest typową odmianą raka, ponieważ jego pochodzenie jest nienabłonkowe)
– niebarwnikowe nowotwory skóry:
– rak podstawnokomórkowy (stanowi najmniejsze zagrożenie)
– rak kolczystokomórkowy (wcześnie zdiagnozowany zostaje usunięty i jest całkowicie wyleczalny)
– rak skóry z komórek Merkla
Do rzadszych nowotworów w obrębie skóry zaliczają się np. pochodzenia mezenchymalnego (mięsak Kaposiego, włókniakomięsak guzowaty skóry, mięsak naczyniopochodny) lub pierwotne chłoniaki skóry z limfocytów T lub z limfocytów B.

NAJWAŻNIEJSZE PRZYCZYNY NOWOTWORÓW SKÓRY

Zmiany skórne powstają głównie przez narażanie ciała na działanie promieniowania UV- promieni słonecznych.

Co jeszcze ma duży wpływ na ryzyko zachorowania?
– uwarunkowania genetyczne
– jasna karnacja
– zbyt długa ekspozycja na arsen
– immunosupresja
– infekcje wirusowe (rak podstawnokomórkowy, rak z komórek Merkla)

NOWOTWÓR SKÓRY- OBJAWY

Widoczne zmiany na skórze to podstawowe objawy raka skóry. Powinny być one zawsze skonsultowane z dermatologiem, który przy użyciu dermatoskopu i testu ABCDE oceni zmianę i dokona diagnozy.
Rak podstawnokomórkowy najczęściej pojawia się na tych częściach ciała, które są eksponowane na słońcu. Ma postać niezapalnego guzka, który otoczony jest perełkowatym wałem. Jego rozwój jest raczej powolny oraz miejscowy i nie ma tendencji do tworzenia przerzutów odległych.
Rak kolczystokomórkowy to drobne grudki, łuszczące się i pokryte strupem. Może on się pojawić w każdym miejscu na skórze, także na błonach śluzowych. Przypomina wrzodziejącą i długo niegojącą się ranę lub brodawkowatą zmianę.
Czerniak zwykle występuje jako nowa zmiana na skórze, ale może przekształcić się także ze zmiany istniejącej wcześniej. Charakteryzuje się nieregularnym kształtem i brzegami, jest asymetryczny. Może krwawić i swędzieć.

LECZENIE CZERNIAKA I NOWOTWORÓW SKÓRY

Czerniak jest najbardziej niebezpieczny pod względem leczenia, które stanowi całkowite wycięcie zmiany (blizny po biopsji) wraz z marginesem. W tym przypadku przeprowadza się także biopsję węzłów chłonnych, w celu wykluczenia ewentualnych przerzutów lub limfadenektomię regionalną. Jeśli nie ma przerzutów w węzłach chłonnych wartowniczych, dalsze leczenie czerniaka ma charakter obserwacji chorego.
W przypadku dużego ryzyka nawrotu choroby (czerniak IIB, IIC, III) należy rozważyć leczenie uzupełniające w postaci terapii systemowej: immunoterapię czerniaka, a w przypadku wykrycia u chorego mutacji aktywującej BRAV V 600 zastosować leczenie celowane.
Raka podstawnokomórkowego leczy się poprzez chirurgiczne wycięcie zmiany wraz z marginesem zdrowej tkanki. To najmniej niebezpieczny nowotwór skóry, jednak wymaga usunięcia, aby nie zaczął naciekać na głębsze partie skóry.

Leczenie raka kolczystokomórkowego polega na wykonaniu zabiegu chirurgicznego. Alternatywą dla operacji jest radioterapia, jednak nieleczony rak kolczystokomórkowy może mieć przerzuty do węzłów chłonnych oraz na inne organy.

NOWOTWORY SKÓRY ROKOWANIA

3% zachorowań przy nowotworach podstawonokmórkowych jest śmiertelnych. Biorąc pod uwagę raka kolczystokomórkowego, przy braku przerzutów, przeżywalność sięga 90%. Przy przerzutach do węzłów chłonnych wynosi ona 40 – 50%. Najgorzej rokują czerniaki. Szanse na wyleczenie w dużej mierze zależą od ilości przerzutów i głębokości nacieków.

 

Fundacja Pomóż Walczyć o Życie wspiera osoby chore na choroby nowotworowe, poprzez gromadzenie środków w szczególności na leczenie, rehabilitację, poprawę jakości życia i pomoc społeczną. Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem do bezpłatnego Programu Pomocy Chorym i założenia subkonta, tu znajdziesz wszystkie informacje Subkonta – Pomóż Walczyć o Życie (pomozwalczyc.pl).

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy